O projekcie - Projekt informatyczny ILO

O projekcie

W roku szkolnym 2016/2017 klasy pierwsze I Liceum im. Mikołaja Kopernika realizowały projekt poświęcony miastom w Polsce pod kierunkiem prof. Pawła Matei. Każda klasa była podzielona na 6 grup i do każdej grupy w klasie zostało przydzielone jedno miasto. W drugim semestrze uczniowie mieli za zadanie stworzyć plan wycieczki związanej z danym miastem, a w pierwszym napisać dokument google o zabytkach, które miały znaczenie w okresie międzywojennym. Musieli się oni wykazać umiejętnościami z dziedziny geografii, historii i informatyki. Projekt dobiegł już końca i możemy przedstawić prace wszystkich zespołów znajdujące się na podstronach oznaczonych nazwami miast.

 

Script logo