Projekt był realizowany przez cały rok szkolny przez wszystkie klasy pierwsze 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi podczas zajęć z informatyki prowadzonych przez profesora Pawła Mateję. Uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy, następnie każdej grupie zostało przydzielone jedno polskie miasto. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentu o międzywojennej historii danego regionu oraz przygotowaniu planu wycieczki turystycznej. Projekt łączył w sobie elementy informatyki, geografii oraz historii - uczniowie nauczyli się formatować dokument google i jednocześnie zbierać i przetwarzać dane historyczne, zrealizowali także prezentacje multimedialne oraz ulotki dla potencjalnych odbiorców ich wycieczki.

Na stronie tej, w bocznym menu, można znaleźć wszystkie przygotowane przez uczniów materiały, nad którymi pracowali od września 2016 do maja 2017. Sama strona została przygotowana przez grupę pracującą pod opieką prof. Pawła Matei w składzie:

Julia Adamkiewicz z klasy 1C

Aleksandra Maciaszek z klasy 1B

Mateusz Bartosik z klasy 1B